Csatószeg

Alcsíkon, az Olt bal partján fekszik 662 m tszf. magasságban. Csíkszeredától a 12-es országúton, majd a 123A jelzésű megyei úton közelíthetjük meg (18 km). 1992-ben 992 lakosa volt, 2 román kivételével mind magyarok. Közigazgatásilag Csíkszentsimonhoz tartozik.

Csatószeg

Benkő Károly (1853. 27) említi a déli Tormás és a keleti fekvésű Veress borvizeket, ezekből ma is folyik a víz.

Római katolikus templomát Szent Simon és Júdás Tádé tiszteletére szentelték. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemlék épületként tartja nyilván. A Főúttól jobbra (nyugatra) emelkedik. Alapjában késő gótikus építkezés. A templom többi része barokk stílusban épült. Gótikus szentségtartó fülkéje (tabernákulum) eredeti helyén látható, és a legszebbek közé sorolható (Köpeczi S. József). Szárnyas oltárán nyolc női szent alakja látható. A 13. századi (gótikus) keresztelőkútját terméskőből faragták. Román, gótikus és reneszánsz stílusjegyeket hordoz. 1973-ban feltárták a főbejárati ajtókeretet, amely országos viszonylatban is páratlan remekmű, és a 15. században épülhetett (Balogh Jolán). A jelenlegi barokk templomot átépítés (1771-78) után 1786-ban szentelték föl Szent Simon és Júdás apostolok tiszteletére. Átépítéskor tűntek el a gótikus ablakok és a boltozat.

A templom középkori emléke a jelenleg mellékoltárként elhelyezett szárnyas oltár 16. század második negyedéből. A Mária oltár jelenleg egy kora barokk oltárba van beépítve, melynek alsó felén az Ave Regina Caleorum feliratot átfestették, és egy barokk Szent József szobrot helyeztek a fülkébe. A táblaképeket élénk színvilág, erős kontúrozás jellemzi (Mihály Ferenc, 1998. 112). A templomhoz Kisboldogasszony tiszteletére szentelt kápolna csatlakozik. A templom kerítésében látható indás sírkövön (1707) a nap, hold és a csillagok ismerhetőek fel. A cinteremben álló, az 1800-as évek elejéről származó síremlék (indás kőkereszt) az életfa motívumait tárja föl. Mai formáját az 1777-1778-as években kapta, ugyanekkor kerül a mai helyére a XVI. századból származó késő gótikus szentségtartó. Nagyobb méretű javításokat Incze Dénes, valamint Szőcs Márton jelenlegi plébános végeztetettek úgy a templomon, mint az egyházi épületeken.

Temetőjét és egyik kőoszlopát Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületként tartja nyilván. 2005-ben monumentális hősi emlékművet állítottak a templommal szemben és emléktáblát avattak csíkszentsimoni Lakatos Géza emlékére.