Alapítvány

Dátum 2015. május. 01

A szentsimoni alapítvány működéséről röviden

...teljes neve : Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére.

lapítványunk a helyi közéleti tevékenység anyagi bázisa, minden esemény lehetséges forrása azok számára, akik legális formában, mindenki számára ellenőrizhető módon támogatni akarnak valamilyen közösségi célt. Munkája annyira összefonódik a területen működő egyéb társadalmi csoportok, civil szerveződések tevékenységével (pl. egyháztanács, nyugdíjas klub, önkéntes tűzoltó egyesület, területi bizottság, sportegyesület, Klub76=Szentsimonért Egyesület), hogy igazából nem lehet őket szétválogatni.( nem is célszerű). Ezért inkább az éves eseménynaplót szoktuk közzé tenni, természetesen az éves közhasznúsági jelentéseken kívül.

Alapító okirata szerint a teljes neve : Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére, Alapítás időpontja 1995. október 10. A Cégbíróság bejegyezte 1995. nov. 9.-én. Bankszámlaszáma:11734121-20032520 Társadalombiztosítási száma : 3534227 Adószáma :18418574-1-05 Közhasznú minősítésű 1998 óta.Közhasznúságát 2014-ben is megőrizte. 1% szja átvételére jogosult, magánszemély és cég adománya után adókedvezmény igazolás kiállításra jogosult. Elérhetősége: kbszentsimon@gmail.com Címe: 3625 Ózd Krúdy Gyula út 26.

...támogatni illetve újraéleszteni Szentsimonban a közművelődési és tömeg- sport tevékenységet.

Célja: támogatni illetve újraéleszteni Szentsimonban a közművelődési és tömeg- sport tevékenységet; a műemlék templom megóvása, környezetének szebbé tétele; közismertebbététele; a településrész rendezésének támogatása; infrastrukturális fejlesztés; környezetvédelem; oktatási és egészségügyi, közbiztonsági, tűzmegelőzési intézmények és szervezetek támogatása; foglalkoztatási, munkahely teremtési szervezetek, intézmények támogatása.

Alapították : Andu Kosztyu István, Bellér Lajosné, Bellér József, Filó Gábor, Kovács Kálmán, Kovács László, Varga Tamásné. Az alapítvány nyitott. Kezelő szerve a Kuratórium. Tagjai (2014 óta): Kovács Béla (A kuratórium elnöke, ügyvivő), Bellér József, Bellér Lajosné, Barta László, Hajdukné Kovács Veronika. Felügyelő Bizottság: Füle József, Endrész Annamária, Kanta Gáborné. A kuratóriumot az alapítók bízzák meg, akik vissza is vonhatják a megbízásukat. A kuratórium legalább negyedévente ülésezik. Az alapítványnak nincsen alkalmazottja és minden tisztségviselője " társadalmi munkában" dolgozik.

Az alapítvány gazdasági tevékenységet is folytathat, de ez nem veszélyeztetheti az alapítvány célját. A keletkezett eredményét nem osztja fel, hanem az alapító okirat szerinti tevékenységre fordítja. Fő célja a kulturális élet szervezése, de a működése során a legtöbb anyagi eszközt a településrész rendezettségének javítására használta fel. Tucatnyi leromlott állapotú házat vásárolt fel és ezek elbontása után új építési telkeket alakított ki, a „falu” központjában. Legsikeresebb országos pályázata a műemlék templom tetőzetének felújítása , és 800.évforduló megünneplése NEA-KK-SZ-14 volt.Folyamatosan segíti a területen működő civil szervezeteket. Ózd Város Önkormányzata rendszeresen támogatja az alapítványt. működését.